Hur vi hjälpte Apoteket att nå sin målgrupp på ett nytt kreativt sätt

Apoteket har genomgått stora förändringar när apoteksmonopolet avskaffades och på några år har konkurrensen vuxit explosionsartat på apoteksmarknaden. En utmaning med det har för Apoteket varit att maximera utfallet i sin onlineförsäljning, och de ville i och med detta arbeta med mer interaktiv och engagerande marknadsföring genom Influencer Marketing. Läs mer om hur vi gjorde genom att ladda ner caset! 

 

 

 

Ladda ner